Een aktuele zingevingsmethode.

Het verlangen zichzelf beter te kennen, is zo oud als de mens zelf. Niet alleen wat betreft het waarom van zijn bestaan, maar ook zeer zeker wat betreft de zin van het leven. Als gevolg zijn daartoe tal van gedachten en visies op het leven gebundeld tot de meest uiteenlopende zingevingsmethoden. De vrijmetselarij is daar een van. Al zo’n 300 jaar.
De vrijmetselarij als zingevingsmethode kent een simpele basisgedachte die als opdracht geldt voor iedereen die haar wil beoefenen: Ken U Zelve. Wie zichzelf namelijk kent, die kan meer uit het leven halen. Door zichzelf te kennen wordt een mens méér mens, autonoom en vrijdenkend. En op die manier krijgt hij nadrukkelijker een rol van betekenis in het creëren van een betere wereld én kan hij succesvoller de uitdagingen aangaan die diezelfde wereld biedt.
Er zijn geen dogma’s in de Vrijmetselarij, geen leer en ook geen openbaring.

Om zichzelf te (leren) kennen, biedt de vrijmetselarij 3 unieke handvatten.

1. Allereerst de door traditie gevormde rituelen, waarin het onderkennen, kennen en gebruik van symbolen centraal staat. Zo zien beoefenaren van de vrijmetselarij zichzelf als een ruwe steen die bewerkt moet worden alvorens een kubieke steen tevoorschijn komt die past in het groter geheel, te weten de wereld om hen heen, ook wel de Tempel van de Mensheid genoemd. Daarbij geldt overigens dat iedereen vrij is in het gebruik van de symbolen. Vrijmetselarij is nu eenmaal geen vaste leer met vele dogma’s; iedere beoefenaar blijft vrij in denken en doen.


2. Tweede handvat die de vrijmetselarij biedt, is die van broederschap. Mensen die de vrijmetselarij kiezen en beoefenen als zingevingsmethode noemen elkaar broeders. Een
heel gevarieerd gezelschap van mannen van alle leeftijden met een grote diversiteit aan opleidingen, culturele achtergronden en maatschappelijke posities. In de individuele
zoektocht zichzelf beter te leren kennen, bieden ze elkaar andere perspectieven, nodig om te spiegelen en te leren.
Wat hen daarbij bindt is de wil om méér mens te worden. Respect voor elkaar, ook al betreft het andere ideeën, visies en/of opvattingen, staat daarbij onbetwistbaar voorop.


3. Laatste handvat is de wekelijkse bijeenkomst. Tijdens deze gaan de broeders met elkaar in gesprek aan de hand van een door een broeder aangedragen onderwerp. Dit kan gaan
over wetenschap, filosofie of een ander actueel maatschappelijk vraagstuk. Compareren wordt dit genoemd en betekent het naast elkaar leggen van inzichten, opvattingen en
ervaringen. Wat zegt de een, wat zegt de ander. Dit is extra waardevol in een tijd van vergaande polarisatie en uitgesproken meningen en groeiend populisme. Let wel, compareren staat niet gelijk aan discussiëren. Respect hebben voor elkaars gevoelens en opvattingen, is in deze absoluut elementair. Verschillen zijn namelijk altijd overbrugbaar,
door naar elkaar te luisteren, van elkaar te leren en als broeders met elkaar om te gaan. De verbinding zoeken en vermijden wat mensen scheidt, is daarbij de gouden regel.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze andere pagina’s en naar de website www.vrijmetselarij.nl van de Nederlandse Orde van Vrijmetselaren in Nederland. U kunt ook meer lezen in het boekje “Vrijmetselarij, wat is dat eigenlijk?” dat u on-line kunt inzien.

Veel gestelde vragen