Lidmaatschap

Eigenlijk is er maar één essentiële voorwaarde om lid te kunnen worden van de Loge Silentium en daarmee van de Vrijmetselarij: U moet de veronderstelling hebben dat er iets is in de natuur wat het bevattingsvermogen te boven gaat en u moet de uitgangspunten van de vrijmetselarij onderschrijven.

De vrijmetselaar gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, verwerpt dogmatiek, zoekt op wat mensen en volken vereent en tracht verdeeldheid weg te nemen. 

Bent u alleen nieuwsgierig of denkt u geheimen te vinden dan bent u aan het verkeerde adres. Vrijmetselarij betekent werken aan uzelf. De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden.

De Vrijmetselarij kent vanouds géén actieve werving van nieuwe leden. Belangstellenden dienen zelf de eerste stap te nemen en via een vriend of kennis die vrijmetselaar is, of door zelf direct contact op te nemen met de logevoorlichter van Silentium (“aankloppen”).

Dit kan via een mailtje naar secretaris@logesilentium.nl, waarin u uw wens om lid te worden en uw motivatie kenbaar maakt.

De logevoorlichter maakt daarna een afspraak met u om u meer informatie over de vrijmetselarij te geven. Daarna kunt u beslissen of u verder wenst te gaan met een eventueel toetredingsproces door kandidaat-lid te worden. Er volgen daarna een aantal formaliteiten en ontmoetingen met leden van de loge, waarbij vooral gepeild wordt of u de methode en de waarden van de Vrijmetselarij zal onderschrijven en of de loge denkt te kunnen bieden wat u zoekt.

Dit is nodig om het karakter van de vereniging te beschermen en om een nieuw lid mogelijke teleurstellingen te besparen. Bij goedkeuring van de kandidaat door de loge en de orde volgt de inwijding als leerling vrijmetselaar.

Het lidmaatschap van Silentium bedraagt € 320 per jaar (excl. eenmalige entreekosten) plus kosten voor deelname aan maaltijden. Aantoonbare financiële onvermogenheid van een oprechte kandidaat zal nooit reden zijn tot afwijzing.

Als u lid wordt van Silentium wordt u tevens lid van de Orde van Vrijmetselaren in Nederland.

Er wordt van een lid verwacht dat hij zijn hele leven vrijmetselaar zal blijven en actief bij de loge betrokken is. Er kunnen echter allerlei redenen bestaan waardoor, in de loop der jaren, een vrijmetselaar besluit om zijn lidmaatschap te beëindigen. Dit wordt zonder verdere discussie gerespecteerd. In de loge aangegane vriendschappen blijven overigens in zulke gevallen vaak voortbestaan.

Nieuwe leden van alle leeftijden van jong tot oud ( minimaal 18 jaar), melden zich aan om vrijmetselaar te worden bij Silentium en vinden daar hun plek. 

Rijpheid van geest is daarvoor belangrijker dan levensjaren.

Bron: Ledenbestand januari 2023