Loge Silentium

Silentium is een vrijmetselaarsloge die valt onder de Orde van Vrijmetselaren in Nederland en bestaat uitsluitend uit mannen.

Silentium als loge
Iedere dinsdagavond vanaf 20:00 uur vindt er een logeactiviteit plaats en deze loge bijeenkomsten worden goed bezocht.
We kennen daarbij twee type bijeenkomsten, de Comparitie en de Open Loge. Bij de Comparitie houdt een van de leden een voordracht, waarna discussie volgt. Een Open Loge is een rituele bijeenkomst, bij voorbeeld voor de aanname van een nieuw lid. We sluiten de avond aan de bar, waar de discussie vaak wordt voortgezet in een al dan niet lichtere toon. Er onstaat een hechte band tussen de leden, die we de broederschap noemen. Voor Silentium is deze broederschap in de loge een groot goed dat vaak tot een levenslange band tussen de leden leidt. Dit strekt zich ook uit tot de miljoenen vrijmetselaren over de hele wereld. Menig bezoek aan een vreemde loge, in binnen- of buitenland, vloeit daaruit voort. Voor het opbouwen en onderhouden van de broederschap is het van groot belang dat iedereen op alle logeavonden aanwezig is, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor afwezigheid.
Het lidmaatschap van Silentium bedraagt € 320 per jaar (excl. eenmalige entreekosten) plus kosten voor deelname aan maaltijden.

Silentium als vereniging
Silentium is naast een plek voor het beoefenen van de vrijmetselarij ook een vereniging en eigenaar van het logegebouw. Als zodanig heeft zij een bestuur en de zorg voor het beheer en onderhoud van het pand.  Het is gebruikelijk in onze loge dat de leden zich actief inzetten voor het reilen en zeilen van de vereniging in brede zin door waar nodig hun bijdrage te leveren. Ook komt het vaak voor dat leden kort na het bereikt hebben van de meestergraad een functie aangeboden krijgen bij de logeactiviteiten, in het bestuur of bij het beheer van het pand.