Het logegebouw

Het gebouw van de loge Silentium is gelegen aan de Choorstraat 16a te Delft.

foto Wim Wave

Alleen aan de passer en de winkelhaak in het glas-in-lood raam boven de ingang is de bestemming van het achterliggende pand aangegeven, evenals in de naam van de loge op de bronzen plaat op de deur.

Door het raam kijkend kunt u een blik op de bestuurskamer werpen.

Aan het eind van een lange gang komt men in één van de vergaderruimten van de loge, de Voorhof. In de Voorhof vinden de besprekingen plaats, die de leden van de loge wekelijks houden, de Comparities. Na een rituele bijeenkomst vindt hier het “broedermaal” plaats.

Een trap leidt naar de bovengelegen etage met de toegangspoort tot de tempel van de loge.

Hier vinden de rituele bijeenkomsten plaats in een speciaal ingerichte ruimte, die vanouds de naam “tempel” kreeg, maar die beter de naam “werkplaats” zou kunnen krijgen om eventuele herinneringen aan de historische tempels uit de oudheid te vermijden. De ruimte kent het begrip oriëntering, wat wil zeggen, dat de vier wanden symbolisch in de richting van de vier windstreken dienen te liggen.

Op de vloer ligt het “tableau”, een meestal geborduurd tapijt, waarop onze belangrijkste symbolen zijn afgebeeld. Bij de westelijke ingang van de werkplaats zijn naast de deuren twee kolommen opgesteld, die ook voor de ingang van de Tempel van Salomo stonden. De beide kolommen spelen een belangrijke rol in onze symboliek.

Elk logegebouw heeft ook een bar, algemeen bekend als de “Zevende Graad”, waarin de verpozing en de ongedwongen onderlinge gesprekken plaatsvinden. Vaak ook wordt de arbeid tijdelijk onderbroken om deze ruimte te bezoeken.

De geschiedenis van het gebouw staat beschreven op de website van “Achter de gevels Delft.